Det er vores mål at belaste miljøet mindst muligt med produktionen. Så miljøet er i fokus hos alle vores medarbejdere. Vi arbejder med en række veldefinerede indsatsområder på miljøområdet:

Spildprodukter

Alt spildevand renses for fedt, inden det ledes ud. Kødaffald sorteres og går enten til videreforarbejdning (dyrefoder etc.) eller destruktion.

Genbrug

Alt, der med fordel kan genanvendes, sendes videre til genbrug. Det gælder f.eks. emballager fra vores leverandører.

Energi

Produktionen er omlagt fra oliefyring til propangas. Det reducerer CO2 udledningen fra fabrikken.